Награда „Бранко Јелић”

2009

Весна Цакељић - за превод сабране поезије Леополда Сенгора (око 6.500 стихова). Ову књигу поезије с насловом На позив расе од Сабе, уз преводитељкин студиозан предговор, објавила је Паидеиа из Београда.

2010

Добитници награде „Бранко Јелић” за 2010. годину су:

Зрели допринос

Мира Вуковић за дело Жана Старобинског Дарежљивост (Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци-Нови Сад)

Прва огледања

Катарина Трајковић за дело Принцезе (Бели пут, Београд)

2011

Добитници награде „Бранко Јелић“ за 2011. годину су:

Зрели допринос

Миодраг Марковић за дело Фредерика Витуа Речник заљубљеника у мачке (Службени Гласник, Београд)

Прва огледања

Ана Брајовић за дело Дидјеа Ковлара Пут у једном правцу (Моно и Мањана, Београд)

2013

Зрели допринос

Светлана Стојановић за дело Жорис-Карла Уисманса На путу (Завод за уџбенике)

Прва огледања

Мира Жиберна за дело Јулије Кристеве Љубавне повести (Издавачка књижарница Зорана Стојановића)

2014

Зрели допринос

Јелена Стакић за дело Мишел Гослар Биографија Маргерит Јурсенар (Карпос)

Прва огледања

Татјана Ђурин за дело Жана Старобинског Од бољке лек (Киша)

Издвајамо

Календар догађаја