Награда „Александар И. Спасић”

1998

Мирјана Перић-Марјанов - Рене Грусе,  Царство степа,  ИК Зорана Стојановића, С. Карловци-Нови Сад, 1997.

2001

Љиљана Николић – Едмунд Берк,  Размишљања о револуцији у Француској, Филип Вишњић, Београд, 2001.

Славица Милетић  – Клод Леви-Строс, Тужни тропи, Зептер Боок Wорлд, Београд, 1999.

2003

Мирела Радосављевић – Уго Фабијети, Роберто Малигети, Винченцо Матера,Увод у антропологију. Од локалног до глобалног. Цлио, Београд, 2002.

Миодраг Марковић – Јуриј Стојанов,  Скривена традиција у Европи. Тајна историја средњовековне хришћанске јереси. Градац, Чачак, 2003.

2005

Зиа Глухбеговић и Срђан Симоновић – Светлана Бојм, Будућност носталгије,Геопоетика, Београд, 2005.

2007

Мира Вуковић – Гастон Башлар, Земља и сањарије о починку. ИК Зорана Стојановића, С. Карловци-Нови Сад, 2006.

Наташа Ристивојевић-Рајковић – Лаш Фр. Х. Свенсен, Филозофија зла.Геопоетика, Београд, 2006.

2009

Ана Јовановић - Франсоа Сулаж, ЕСТЕТИКА ФОТОГРАФИЈЕ. Губитак и остатак, Културни центар Београда, 2009.

Иван Миленковић - Жак Дерида, ОДМЕТНИЧКЕ ДРЖАВЕ. Два огледа о уму, Центар за медије и комуникације / Београдски круг, 2007.

2009

Александра Костић за превод са немачког језика дела Петера Слотердијка Сфере и мехурови Микросферологија (Федон, Београд 2010) и

Александра Манчић за превод са француског језика дела Мишела де Сертоа Мистичка фабула у XVI и XVIIвеку (Службени гласник, Београд 2009).

Издвајамо

Календар догађаја