Награда „Jован Mаксимовић”

1977

Милица Николић за превод збирке прича Прва љубав

1979

Петар Вујчић – Марина Цветајева, Неовдашње вече

Ана Грдан-Терзић  – Константин Паустовски, Златна ружа

1981

Радован Матијашевић – Михаил Бахтин, Марксизам и филозофија језика

Новица Петковић – Борис Успенски, Поетика композиције и семиотика иконе

1983

Миливоје Јовановић – Леонид Андрејев, Приповетке

Олга Влатковић  – Владимир Војнович, Живот и прикљученија војника ИванаЧонкина

1985

Мила Стојнић – Александар Бели, Есеји

Мира Лалић – Сергеј Белов, Повечерје

1987

Нана Богдановић – Василиј Белов, Приповетке

Бисерка Рајчић – Виктор Шкловски, Грађа и стил у Толстојевом „Рату и миру”

1989

Радмила Мечанин

- Саша Соколов, Школа за лудаке
- Едуард Лимонов, То сам ја, Едичка

1991

Лидија Суботин

- Васлиј Розанов, Осамљености
- Павел Флоренски, Пакао

1993

Злата Коцић – Иван Буњин, Тавни дрвореди

1995

Павле Д. Ивић – Николај Данилевски, Русија и Европа

1997

Никола Николић – Иља Иљф и Евгениј Петров, Златно теле

Душко Паунковић – Људмила Петрушевска, Бесмртна љубав

1999

Вера Зоговић

- Владимир Набоков, Венецијанка
- Нина Берберова, Писци у емиграцији

Зорислав Паунковић

- Лидија Гинзбург, Записи
- Покретање часописа Руски алманах

2001

Мирјана Грбић – Александар Еткинд, Ерос немогућег

Андреј Лаврик – И. Иљф и Е. Петров, Огледало живота

2003

Слободанка Драшкоци – Нина Берберова, Курзив је мој

Наталија Ненезић – Виктор Пељевин, Чапајев и празнина

2005

Неда Николић Бобић – Људмила Улицка, Случај Кукоцки и Провидне приче

Соња Бојић – Борис Акуњин, Азазел и Левијатан

2007

Миодраг Сибиновић – Татјана Толстој, Кис

Љубинка Милинчић – Михаил Шишкин, Вилина косица

2007-2008

Добитник награде „Јован Максимовић“ за 2007-2008. годину је Новица Антић, за превод зборника најновије руске драме Време кисеоника (Цептер, Београд)

2009-2010

Добитник награде „Јован Максимовић“ за 2009-2010. годину је Људмила Јоксимовић за превод дела Александра Мешчерјакова Књига јапанских симбола (Логос/Либер, Београд)

Издвајамо

Календар догађаја