Награда за животно дело

1987.

Боривоје Недић
Рашко Димитријевић

1988.

Петар Митропан
Божидар Марковић

1989.

Глигорије Ерњаковић

1990.

Нада Продановић

1991.

Иванка Павловић 
Драгослав Андрић

1992.

Бранимир Живојиновић

1993.

Даринка Невенић Грабовац

1994.

Југана Стојановић
Еуген Вербер

1995.

Милица Николић
Миливоје Јовановић
Живојин Живојновић

1996.

Александар-Саша Петровић
Никола Бертолино

1997.

Иван Димић
Радивоје Константиновић
Ранка Куић

1998.

Вида Јанковић
Лидија Суботин

1999.

Зорица Хаџи-Видојковић
Дана Милошевић
Бисерка Рајчић

2000.

Бранко Вучићевић
Марија Стојиљковић

2001.

Цвета Котевска
Јован Јанићијевић
Мира Лалић
Фрида Филиповић
Срба Митровић

2002.

награда није додељена

2003.

Олга Кострешевић
Мира Вукмировић

2004.

Миодраг Сибиновић

2005.

Сава Бабић

2006.

Љиљана Црепајац
Веселин Костић

2007

Зора Миндеровић

2008

Мира Вуковић
Јелена Стакић

2010

Радмила Шалабалић

Издвајамо

Календар догађаја