Bojanić-Tijardović Dragana

Jezik sa koga se prevodi
italijanski
Adresa
Vojvode Dobrnjca 5, 11000 Beograd
Telefon
011 3237 552
063 305 482
Oblasti posebnog interesovanja
poezija
Najznačajniji prevedeni naslovi
Drugim očima, Luiđi Pirandelo(Art 032, Čačak, broj 4, april 2001)
Teorija drame, Lado Kralj (Teorija koja hoda broj 3, Beograd, april 2002)
Studio Istra, Dragan Velikić (Primorska srečanja, broj 260/2002, Koper/Nova Gorica)
Gavran, Iztok Osojnik; Zima, Boris A. Novak; Boštjanu Seliškaru, ponovo, Aleš Debeljak; Orfej, Veno Taufer; Gazela negacije, Franci Zagoričnik; Poljubi oči mira, Tomaž Šalamun; Vreme tvoje, Dane Zajc (prilog eseju Miška Šuvakovića: Filozofska pitanja o modernoj i postmodernoj poeziji u Sloveniji), OVDJE, Podgorica broj 403-404-405 /juli-avgust-septembar 2002/
Anonimne sudbine između bogova i đavola: poezija Čarlsa Simića, Aleš Debeljak (Polja broj 449, Novi Sad, januar-februar 2008)
Status
samostalni umetnik
Издвајамо
Ime:
Jezik sa koga se prevodi:
Prevodi sa srpskog na:
Simultano prevodi:
 

Календар догађаја