Bajazetov-Vučen Aleksandra

Jezik sa koga se prevodi
engleski, nemački
Prevodi sa srpskog na
nemački
Adresa
Gandijeva 27A/4, 11077 Novi Beograd
Telefon
011 3181 251
063 879 07 83
Oblasti posebnog interesovanja
savremena proza, savremena drama, esejistika
Najznačajniji prevedeni naslovi
Izvori totalitarizma: Totalitarizam, Hana Arent, Devedeset Četvrta, 1999.
Rad na nacionalnom pamćenju. Kratka istorija nemačke ideje obrazovanja, Alaida Asman, Dvadeseti vek, 2002.
Niko nije oslobođen istorije. Nacionalsocijalistička vlast u debatama Bundestaga, Helmut Dubil, Samizdat B92, 2002.
O različitim metodima prevođenja, Fridrih Šlajermaher, Rad/AAOM, 2003.
Patrljak, Nil Grifits, Fabrika knjiga, 2006.
Nagrade
„Miloš N. Đurić“, 2002, esejistika (Rad na nacionalnom pamćenju. Kratka istorija nemačke ideje obrazovanja, Alaida Asman).
Издвајамо
Ime:
Jezik sa koga se prevodi:
Prevodi sa srpskog na:
Simultano prevodi:
 

Календар догађаја